Κι άλλος δικηγορικός σύλλογος έχει αποφασίσει αποχή των δικηγόρων του από υποθέσεις που δικάζει συγκεκριμένη δικαστής

Μετά την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από συνεδριάσεις δικαστηρίων όπου συμμετέχει συγκεκριμένος δικαστής, Πρωτοδικης, ακόμα ένας δικηγορικός σύλλογος έχει αποφασίσει αποχή των δικηγόρων -μελών του από ποινικά δικαστήρια που δικάζει συγκεκριμένη Πρόεδρος Πρωτοδικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ημερ. 7/3/2023, το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων αποφάσισε ομόφωνα την αποχή  των δικηγόρων-μελών του Δ.Σ.Ι. από την άσκηση όλων των καθηκόντων τους κατά τη συνεδρίαση των Ποινικών Δικαστηρίων με Προεδρεύουσα την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Στεφανίδου, με άμεση εφαρμογή της απόφασης για αόριστο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΣΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 16.3.2023 αποφάσισε αναφορικά με την προσβλητική όπως αναφέρει  συμπεριφορά του Πρωτοδίκη κ. Αντωνίου Βόμβα προς τους δικηγόρους την υποβολή πειθαρχικής αναφοράς κατά του συγκεκριμένου Δικαστή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Δικαιοσύνης και την αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας από όλες τις δίκες που ο συγκεκριμένος Δικαστής συμμετέχει είτε σε μονομελή είτε σε πολυμελή σύνθεση.Σχόλια