Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022 (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο (αρ.20/28-2-2023) με θέμα "Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022" εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Κατά την Εγκύκλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 οι ασκούμενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και οι ασκούμενοι δικαστικοί επιμελητές από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών επιμελητών υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλουν μηνιαίως την προβλεπόμενη εισφορά Κλάδου Υγείας. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4997/2022 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 και ορίζεται ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές, από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν από 01.01.2017 μηνιαίως την εισφορά που προβλέπεται για τους ασφαλισμένους της πρώτης πενταετίας του άρθρου 41 του ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του ν.4670/2020, για παροχές σε είδος και σε χρήμα. Με το παρόν έγγραφο δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας διάταξης.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Σχόλια