Αποζημίωση 7.760 ευρώ για αμετακλήτως αθωωθέντα που κρατήθηκε στη φυλακή για 388 ημέρες

Τρ.Εφετείο Κακ/των Πατρών 608/2022: Αίτηση αποζημίωσης ατόμου που κρατήθηκε και μετέπειτα αθωώθηκε κατ΄αρθρ. 535-544 ΚΠΔ. Επιδίκαση στον αιτούντα  αμετακλήτως, κατ’ αποκοπή ημερήσιας αποζημίωσης συνολικά για την τεκμαρτή περιουσιακή του ζημία και για την ηθική του βλάβη του ποσού των 20 ευρώ ημερησίως για το χρονικό διάστημα των 388 ημερών που κρατήθηκε  με την υπ αρ. 100/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακ/των Πατρών διά της οποίας κηρύχθηκε ένοχος για τις αναφερόμενες σ’ αυτήν κατηγορίες, ενώ στη συνέχεια κηρύχθηκε αθώος του συνόλου των αποδιδόμενων σε αυτόν κατηγοριών με την υπ’αρ. 427/26-9-2022 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Πατρών, ήτοι συνολικού ποσού 7.760 ευρώ. (η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια τoυ δικηγόρου Αποστόλη Πούλιου, που εκπροσώπησε τον αιτούντα).

Η απόφαση εδώ

Σχόλια