Υπερχρεωμένα: Ρύθμιση χρέους δανείου , ορισμός μηδενικών καταβολών στην τράπεζα, εξαίρεση από εκποίηση περιουσίας (ΕιρΠερ)

Ειρ.Περιστερίου αρ. 182/2022 (Διαδικασία εκ. δικαιοδοσίας Ν.3869/2010):  Ρύθμιση χρέους του αιτούντος επί τριετία, ορισμός μηδενικών μηνιαίων καταβολών στην τράπεζα. Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου του αιτούντος που αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία του. Επιβολή στον αιτούντα της υποχρέωσης να καταβάλει στην πιστώτρια τράπεζα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και προς εξυπηρέτηση της μοναδικής εισφερόμενης προς ρύθμιση οφειλής του (επιχειρηματικό δάνειο) μηνιαία δόση 110,70 ευρώ. Εξαίρεση από την εκποίηση της λοιπής ακίνητης περιουσίας του αιτούντος. (Ο αιτών εκπροσωπήθηκε από την δικηγόρο Αθηνών, Αγγελική Βαγενά, τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά