Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 5001/2022 για την εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων στην ΕΣΔι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 5001/2022 "Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  - Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". 
Αντικείμενο του νέου νόμου είναι α) η τροποποίηση του ν. 4871/2021 (Α’ 246), προκειμένου η ΕΣΔι να καταστεί αρμόδια και για την επιλογή, την κατάρτιση και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, και β) η εναρμόνιση της νομοθεσίας, που προβλέπει τα σχετικά με το καθεστώς των δικαστικών υπαλλήλων, στις νέες αρμοδιότητες της ΕΣΔι.

Σχόλια