Τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα στην παραβίαση απορρήτου: Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τις 15 Νοεμβρίου 2022 η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργού Επικρατείας, με τον τίτλο: «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου , αντικείμενο του είναι:

α) η εξαντλητική ρύθμιση της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών,
β) η αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,
γ) ο ποινικός κολασμός της εμπορίας, κατοχής και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών παρακολούθησης,
δ) η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας, και
ε) η τροποποίηση των εθνικών ρυθμίσεων ενσωμάτωσης στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και συγκεκριμένα στο άρθρο 370Α ΠΚ (Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας) (άρθρο του σ/ν) , στο άρθρο 370Ε (άρθρο 11 σ/ν), και προστίθεται νέο άρθρο 370ΣΤ (άρθρο 12 σ/ν).

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ  και πλοήγηση στη διαβούλευση εδώ

Δείτε την αναλυση συνεπειων ρύθμισης εδώ

Σχόλια