Θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «Γ.Ν. Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλεμιγκ» και «Γ.Ν. Παίδων Πεντελης» προκηρύσσει την πληρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πληρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολη, κατόπιν επιλογης συμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/2013).Ο δικηγόρος υποχρεουται να παρεχει τις υπθρεσίες του στο Γραφείο της εδρας του Νοσοκομείου (Ιπποκράτους 8, Π. Πεντελη Τ.Κ. 15236), με την τηρηση των διατάξεων του Κωδικα Δικηγόρων.

Ο προσληφθείς δικηγόρος θα υπάγεται οργανικά στο Γ.Ν. Παίδων Πεντελης και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοκεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι όροι αμοιβης του καθορίζονται συμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τευχος Πρωτο) και υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών λοιπων νόμιμων κρατησεων. 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά