Πρόσληψη Νομικών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

To Yπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς. Μεταξύ των ειδικοτήτων συμπεριλαβάνονται και οι ΠΕ Νομικής, ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών και ΠΕ Νομικών & Πολιτικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη διεύθυνση https://migration.gov.gr/applications με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxis Net ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, (τηλ. επικοινωνίας: 213.212.8132-33-35).

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια