Η Ελλάδα άσκησε παρέμβαση στη δίκη για το έγκλημα της γενοκτονίας κατά της Ουκρανίας ενώπιων του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

Παρέμβαση άσκησε η Ελλάδα στην εκκρεμή διαδικασία που έχει ξεκινήσει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην υπόθεση Ουκρανίας κατά Ρωσίας για εγκλήματα γενοκτονίας, στον πόλεμο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα στις 13 Οκτωβρίου 2022, η Ελληνική Δημοκρατία, επικαλούμενη το άρθρο 63 του Καταστατικου του Δικαστηρίου, κατέθεσε  στη Γραμματεία του Δικαστηρίου δήλωση παρέμβασης στην υπόθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας βάσει της Σύμβασης για την Πρόληψη και Τιμωρία των Εγκλημάτων Γενοκτονίας. (Ουκρανία κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καταστατικού,  καθένα από τα συμβαλλόμενα κράτη έχει το δικαίωμα παρέμβασης στη διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι εξίσου δεσμευτική για όσα κράτη έχουν παρέμβει.

Για να κάνει χρήση του δικαιώματος παρεμβάσεως που παρέχει το άρθρο 63 του Καταστατικού, η Ελλάδα επικαλείται το καθεστώς της ως συμβαλλόμενου μέρους στη Σύμβαση για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Στη δήλωσή της, η Ελλάδα αναφέρει ότι «[η] υπόθεση εγείρει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Σύμβαση Γενοκτονίας» και ότι «όλα τα Κράτη Μέρη στη [Σύμβαση] έχουν δικό τους συμφέρον κατά την ορθή ερμηνεία, εφαρμογή και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται σε αυτήν». Προσθέτει επίσης ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμά της να παρέμβει . . . ώστε να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Γενοκτονίας  και να υποστηρίξει το Δικαστήριο στη διατήρηση της ακεραιότητας της Σύμβασης».

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, η Ουκρανία και η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν κληθεί να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τη δήλωση παρέμβασης της Ελλάδας. (www.icj-cij.org/legalnews24.gr)

Σχόλια