Αστική ευθύνη Νοσοκομείου από βαριά αμέλεια γιατρών : Συνεκτίμηση απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου (ΔΠρΑθ)

ΔΠρΑθ 3537/2020 (3μ.): Αστική ευθύνη Νοσοκομείου. Συνεκτίμηση απόφασης Πολιτικού Δικαστηρίου και αποδεικτικών μέσων.

Ευθύνη του Νοσοκομείου προς αποζημίωση, διότι, εξαιτίας σειράς ιατρικών σφαλμάτων των οργάνων του, ο ενάγων, ο οποίος είχε εισαχθεί στο εναγόμενο με σοβαρή σωματική βλάβη λόγω εργατικού ατυχήματος, περιήλθε σε φυτική κατάσταση. Όταν το διοικητικό δικαστήριο συμφωνεί με τα συμπεράσματα του πολιτικού δικαστηρίου, αρκεί για την πληρότητα της αιτιολογίας της απόφασής του η παράθεση των σκέψεων της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου και η μνεία ότι τις αποδέχεται ως δικές του απόψεις. 

Το δικαστήριο έλαβε υπόψη την απόφαση πολιτικού Δικαστηρίου, με την οποία είχε γίνει δεκτό ότι ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του εργατικού ατυχήματος που υπέστη ο παθών και της κωματώδους κατάστασης στην οποία εν τέλει περιήλθε, διακόπηκε από την ιδιαιτέρως βαριά αμέλεια των ιατρών του εναγόμενου Νοσοκομείου. Επίσης, έλαβε υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων ιατρική γνωμάτευση και έκθεση πραγματογνωμοσύνης που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγηθείσας πολιτικής δίκης. (πηγή adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά