Μεταθέσεις Ειρηνοδικών, τοποθετήσεις 40 δοκίμων Ειρηνοδικών και τοποθετήσεις-μεταθέσεις δικαστών και εισαγγελέων

Κατά τη Συνεδρίαση του  Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2022 αποφασίστηκαν οι μεταθέσεις Ειρηνοδικών Δείτε εδώ καθως και οι τοποθετήσεις 40 δοκίμων Ειρηνοδικών - Δείτε εδώ

Κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκαν οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών μετά τις Ολομέλειες 16ης και 17ης Ιουνίου 2022 . Δείτε εδώ και οι τοποθετησεις -μεταθέσεις εισαγγελικών λειτουργών μετά την Ολομέλεια της 17ης Ιουνίου 2022. Δείτε εδώ


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά