Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19: H απαγόρευση δημόσιων εκδηλώσεων δεν ήταν αναλογικό μέτρο (ΕΔΔΑ)

Σημαντική απόφαση κατά των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ).

Στην υπόθεση Communaute genevoise daction syndicale (CGAS) κατά Ελβετίας (προσφυγή αρ. 21881/20) ο αιτών σύλλογος κατήγγειλε ότι του στερήθηκε το δικαίωμα οργάνωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις μετά την υιοθέτηση κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Στην απόφαση του της 1ης Απριλίου 2022, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε, κατά πλειοψηφία (4 ψήφους υπέρ και 3 κατά), ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 11 (ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ).

Το Δικαστήριο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αγνοεί την απειλή που θέτει ο COVID-19 για την κοινωνία και τη δημοσια υγεία, ωστόσο, υπό το πρίσμα της σημασίας της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθροισης σε μια δημοκρατική κοινωνία, και ιδίως των θεμάτων και των αξιών που προωθεί η αιτούσα ένωση σύμφωνα με το καταστατικό της, του γενικου χαρακτήρα και της σημαντικής διάρκειας της απαγόρευσης για τις δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητες του σωματείου και της φύσης και της σοβαρότητας των πιθανών κυρώσεων, έκρινε ότι η παρέμβαση στην απόλαυση των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το άρθρο 11 δεν ήταν ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς. 

Το Δικαστήριο παρατήρησε περαιτέρω ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν είχαν προβεί σε αποτελεσματική επανεξέταση των επίμαχων μέτρων κατά τη σχετική περίοδο. Το καθ’ ου η προσφυγή κράτος είχε επομένως υπερβεί το περιθώριο εκτίμησης που του παραχωρήθηκε στην παρούσα υπόθεση. Κατά συνέπεια, η παρέμβαση δεν ήταν απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία κατά την έννοια του άρθρου 11 της Σύμβασης. Το ΕΔΔΑ επιδίκασε και 3000 ευρώ δικαστικά έξοδα. (ECtHR/Legalnews24.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά