Ψυχιατρονομικοί Διάλογοι, Διαδικασία Απονομής Δικαίου και Ψυχικές Νόσοι

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος διοργανώνει σεμινάριο τριών κύκλων (31 Μαρτίου, 7 και 14 Απριλίου), με υβριδικό τρόπο, με θέμα: «Ψυχιατρονομικοί Διάλογοι, Διαδικασία Απονομής Δικαίου και Ψυχικές Νόσοι»

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00:  Θέματα Δικαιοπραξίας  σε:  
α) Χρονίσασες ή Χρόνιες ψυχικές νόσους 
β) Οξείες ή Παροδικές ή Διαλείπουσες  ψυχικές νόσους

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00: Συνηθισμένη και αναμενόμενη παρουσία άγχους και συναφών διαταραχών σε δικηγόρους και διαχείριση αυτών. 

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια