Εγκληματολογία και Τοξικολογία - Προσέγγιση δύο επιστημών με αφορμή τα δηλητήρια και τις δηλητηριάσεις

Αθανασία Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία - Προσέγγιση δύο επιστημών με αφορμή τα δηλητήρια και τις δηλητηριάσεις

Με αυτό το πρωτότυπο έργο επιτυγχάνεται η προσέγγιση των επιστημών της Εγκληματολογίας και της Τοξικολογίας για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, αναδεικνύεται η αλληλένδετη σχέση τους και παρουσιάζονται οι βασικότερες εγκληματολογικές, νομικές και ιατρικές οπτικές γύρω από τα δηλητήρια και τις δηλητηριάσεις τόσο κατά ανθρώπων, όσο και κατά ζώων. Καταδεικνύεται τελικά το τεράστιο εύρος της θεματικής, καθώς προσεγγίζονται θέματα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, τα τοξικά απόβλητα, τα πειράματα σε ζώα κ.α.

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η προσέγγιση και η καταγραφή των κυριότερων δηλητηρίων. Στο δεύτερο μέρος του έργου παρουσιάζονται υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση των δηλητηρίων και καταρρίπτονται μύθοι και στερεότυπα, ενώ, παράλληλα, υπογραμμίζεται η σχέση της δηλητηρίασης με την επιθετική συμπεριφορά και την εγκληματικότητα μέσα από μια προσπάθεια σκιαγράφησης της προσωπικότητας του δράστη είτε αυτός είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.

Στο τρίτο μέρος το έργο επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων από τη νομοθεσία και τη νομολογία. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα θεσμικά κενά και οι πρακτικές δυσκολίες.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και το εύρος των θεματικών, τα πραγματικά περιστατικά και τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται, η συγγραφέας επιτυγχάνει με εξαιρετικό τρόπο να παρουσιάσει ένα πρωτότυπο, τεκμηριωμένο και επιστημονικά ολοκληρωμένο έργο και χωρίς καμία έκπτωση στις επιστημονικές απαιτήσεις, καταφέρνει να το καθιστά κατανοητό και ελκυστικό για κάθε αναγνώστη ανεξάρτητα από το επιστημονικό του υπόβαθρο. (έκδοση Δεκέμβριος 2021- Σάκκουλα)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά