Αποχή των Συμβολαιογράφων από τις μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι και 4 Μαϊου 2022

Aποχή από τις μεταβιβάσεις ακινήτων ξεκίνησαν οι συμβολαιογράφοι με διάρκεια ενός μήνα. Η σχετική ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Σε συνέχεια της χθεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της κατά πλειοψηφία ληφθείσας απόφασης, σας ενημερώνουμε, ότι από σήμερα 05.04.2022, απέχουμε από παντός είδους μεταβιβαστική πράξη ακινήτων (στην οποία απαιτείται η προσάρτηση βεβαιώσεων μη οφειλής Τ.Α.Π.) και από τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, δηλ. μέχρι και την 04.05.2022. Κατά το διάστημα της αποχής, σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να χορηγηθεί άδεια για την κατάρτιση μεταβιβαστικής πράξης ακινήτου μόνον κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Περαιτέρω, ορίστηκε ως ημερομηνία σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης για επανεξέταση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων η 09.05.2022.»

Δείτε το πρακτικό της απόφασης της ΓΣ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά