Δεν συμμετείχε η Ρωσία στη πρώτη ακρόαση της υπόθεσης για γενοκτονία στην Ουκρανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης - Τί ζήτησε η Ουκρανία

Η δημόσια ακρόαση για το Αίτημα Ασφαλιστικών Μέτρων που υπέβαλε η Ουκρανία στην υπόθεση σχετικά με τους ισχυρισμούς για γενοκτονία με βάση την Σύμβαση για την Πρόληψη και Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (Ουκρανία κατά Ρωσίας) ολοκληρώθηκε στις 7.3.2022. Η Ουκρανία παρουσίασε προφορικά τα επιχειρήματα της, ενώ η Ρωσική Ομοσπονδία δεν συμμετείχε στην ακρόαση. Σε επιστολή που έστειλε το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022, η Ρωσία ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι «αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην προφορική διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Μαρτίου 2022».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας είχε επικεφαλής τον Anton Korynevych, Μόνιμο Εκπρόσωπο του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας. Η Ουκρανία υποστήριξε μεταξύ άλλων τα εξής:

"Η Ουκρανία ζητά από το Δικαστήριο να λάβει τα ακόλουθα  προσωρινα μέτρα:

  • Η Ρωσική Ομοσπονδία να αναστείλει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2022 που έχουν ως δεδηλωμένο σκοπό και στόχο την πρόληψη και τιμωρία μιας ισχυριζόμενης γενοκτονίας στο Λουχάνσκ και στο Ντόνετσκ, περιφέρειες της Ουκρανίας.
  • Η Ρωσική Ομοσπονδία να εξασφαλίσει άμεσα  ότι κάθε στρατιωτικη  ή ένοπλη μονάδα που μπορεί να κατευθύνεται ή να υποστηρίζεται από αυτήν, καθώς και οποιεσδήποτε οργανώσεις και άτομα που ενδέχεται να υπόκεινται στον έλεγχο, την καθοδήγηση ή την επιρροή της, δεν θα λαμβάνουν κανένα μέτρο για την προώθηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχουν ως δεδηλωμένο σκοπό την αντικειμενική πρόληψη ή τιμωρία της Ουκρανίας για τη διάπραξη γενοκτονίας.
  • Η Ρωσική Ομοσπονδία θα απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια και θα παρέχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνεται καμία ενέργεια που μπορεί να επιδεινώσει ή να επεκτείνει τη διαφορά που αποτελεί αντικείμενο αυτής της διαδικασίας, ή να καταστήσει αυτή τη διαφορά πιο δύσκολη για επίλυση.
  • Η Ρωσική Ομοσπονδία να υποβάλλει έκθεση στο Δικαστήριο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να εφαρμόσει τη Διάταξη του Δικαστηρίου για τα προσωρινά μέτρα μία εβδομάδα μετά την εν λόγω διαταγή και στη συνέχεια σε τακτική βάση που θα καθορίζεται από το Δικαστήριο".

Η απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με το αίτημα για την λήψη προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την Ουκρανία θα ανακοινωθεί σε δημόσια συνεδρίαση, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί σε εύθετο χρόνο.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά