Πλειστηριασμός ακινήτου κληρονομίας υπό δικαστική εκκαθάριση- Ανακοπή εκκαθαριστή κληρονομίας – Ακύρωση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ΜΠρΗλείας 79/2022 (περιουσιακές διαφορές) Δικαστής Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης: Πλειστηριασμός ακινήτου κληρονομίας υπό δικαστική εκκαθάριση- Ανακοπή εκκαθαριστή κληρονομίας – Ακύρωση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Από τα άρθρα 1914, 1916, 1917 και 1921 ΑΚ προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της δικαστικής εκκαθαρίσεως της κληρονομίας δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση στα κληρονομιαία αντικείμενα από τους δανειστές της κληρονομίας. Αν πριν από τον διορισμό του εκκαθαριστή άρχισε η αναγκαστική εκτέλεση, δεν είναι επιτρεπτή η συνέχισή της, έστω και αν αυτή είχε αρχίσει εναντίον του κληρονομουμένου. Επομένως, κάθε πράξη της εκτέλεσης ή συνέχισης αυτής, που επιχειρείται από τους δανειστές της κληρονομίας κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, μπορεί να αποκρουσθεί από τον εκκαθαριστή και εκείνον που έχει έννομο συμφέρον με την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Κατ` εξαίρεση, επειδή με τη δικαστική εκκαθάριση δεν θίγονται τα προνόμια που αποκτήθηκαν κατά το νόμο ή οι υποθήκες που έχουν εγγραφεί και τα ενέχυρα που έχουν συσταθεί πριν από το θάνατο του κληρονομουμένου, οι ενυπόθηκοι δανειστές της κληρονομίας, των οποίων η υποθήκη είχε συσταθεί πριν από το θάνατο του κληρονομουμένου, μπορούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν εγκύρως αναγκαστική εκτέλεση στα κληρονομιαία αντικείμενα, που ασφαλίζονται με υποθήκη και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Δείτε το κείμενο της απόφασης εδώ

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Πατρών Βασιλείου Γαλανόπουλου)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά