Αναστολή εκτέλεσης απόφασης απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της έφεσης- Ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος (ΕιρΑθ)

Ειρηνοδικείο Αθηνών αρ. απόφασης 298/2022 (Aσφαλιστικά Μέτρα)- Ο αιτών εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο Αγγελική Βαγενά.

Αναστολή εκτέλεσης οριστικής απόφασης απόδοσης χρήσης μισθίου (επαγγελματικής στέγης) και καταβολής μισθωμάτων μέχρι εκδόσεως οριστικής απόφασης επί εφέσεως. Πιθανολόγηση ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη καθώς θα κληθεί να απωλέσει την επαγγελματική του δραστηριότητα που θα του επιφέρει σοβαρό οικονομικό πλήγμα με δεδομένη τη γενικότερη κρίση που έχει υποστεί στα πλαίσια και της πανδημίας.

(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της δικηγόρου Αθηνών Αγγελικής Βαγενά, τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια