Νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης

Νέες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Επίσης η τροπολογία περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

  • Ερμηνευτική διάταξη για τους αρμόδιους συμβολαιογράφους για την διενέργεια του πλειστηριασμού
  • Εργο του δικηγόρου - Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
  • Γενική εποπτεία της Επικρατείας των Τακτικών΄Διοικητικών Δικαστηρίων
  • Κατανομή υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας
  • Εύρεση δελτίου ταυτότητας - Ψευδής υπεύθυνη δήλωση
  • Διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής λόγω μη προσέλευσης στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης
  • Διεξαγωγή διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α' και Β' εξεταστικής περιόδου 2022
  • Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά