Θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα Πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικού πλαισίου και ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «‘A European Positive Sum Approach towards AI tools in support of Law Enforcement and safeguarding privacy and fundamental rights’ — ‘pop AI’» – Grant Agreement No 101022001 (Ε-12484), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για θέματα Πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικού πλαισίου και ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Απαραίτητα προσόντα: • Δίπλωμα ΑΕΙ Νομικών Επιστημών. • Διδακτορικός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη Πνευματική Ιδιοκτησία. • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα: • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. • Συμμετοχή και εμπειρία σε διαδικασίες και επιτροπή ελέγχου ηθικής και δεοντολογίας Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. • Μεγάλη εμπειρία σε παροχή νομικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση νομικών κειμένων από γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ελληνικά. • Εκτενής γνώση MS Office (word, excel, power point). • Άριστη γνώση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 (23:59) μέσω e-mail

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά