Ακεραιότητα και ευθύνη στην επιστημονική έρευνα : Ζητήματα δικαίου και βιοηθικής

Ακεραιότητα και ευθύνη στην επιστημονική έρευνα : Ζητήματα δικαίου και βιοηθικής

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά κειμένων τα οποία πραγματεύονται διαστάσεις της έννοιας και του φαινομένου της επιστημονικής ακεραιότητας και των παραβιάσεών της. Η ηθική της έρευνας (Research Ethics) συναντάται αλλά δεν ταυτίζεται με την ηθική και την ακεραιότητα του ερευνητή (Researchers’ Ethics, Research Integrity), η οποία αποτελεί το επίκεντρο της παρούσας συλλογής Εμπειρικές έρευνες που μελετούν τις παραβιάσεις της ερευνητικής ακεραιότητας καταδεικνύουν ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόβλημα πολλαπλής αιτιότητας με σημαντικές και εκτεταμένες συνέπειες. 

Αφορμές για την πρωτοβουλία αυτής της έκδοσης στάθηκαν η αυξημένη αναγνωρισιμότητα του ζητήματος, το ενδιαφέρον του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου για τα όρια της ακαδημαϊκής ευθύνης και ελευθερίας και τα ευρήματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Η2020- DEFORΜ (DEtermine the global and Financial cost Of Research Misconduct) και στο οποίο εκ μέρους της Ελλάδας συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας) και η πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-ΕΣΔΥ(νυν Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής). 

Όλα τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η επιστημονική έρευνα αποτελεί ένα πεδίο όπου οι προκλήσεις είναι συνεχείς και διαχρονικές και όπου η επιστήμη, η ηθική και ο νόμος διασταυρώνονται μέσω νομικού, επιστημονικού και φιλοσοφικού λόγου. (Επιμέλεια: Γκαράνη-Παπαδάτου, Τίνα - Πετούση, Βασιλική, έκδοση Ιανουάριος 2022 – Παπαζήση)

 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά