Αντιρρήσεις για άρση κράτησης αλλοδαπού: Δεν είναι υπόπτος φυγής ούτε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη

Διοικ. Πρωτοδικείο Κορίνθου - Πρακτικό συζήτησης επί αντιρρήσεων για άρση κράτησης αλλοδαπού (20-1-2022): Κρίση ότι ο αντιλέγων δεν είναι ύποπτος φυγής ούτε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και δε συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις κρατήσεώς του. Δε συντρέχουν στο πρόσωπο του αντιλέγοντος λόγοι που να δικαιολογούν να θεωρείται αυτός επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αφού αυτός απαλλάχθηκε με δικαστική απόφαση από τα ποινικά αδικήματα που του αποδόθηκαν, έχει σταθερή και γνωστή διαμονή , έχει αναπτύξει βιοτικές σχέσεις στη Χώρα, αφού υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, έχει δε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, και έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, λόγω συμπληρώσεως επταετούς παραμονής στη χώρα, της οποίας εκκρεμεί η εξέταση. Διατάσσει να αφεθεί ελεύθερος ο αντιλέγων υπό όρους. (Πληρεξούσιος δικηγόρος του αντιλέγοντος: Χρήστος Τζαβάρας, δικηγόρος Πατρών).

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά