Υπερχρεωμένα - Εμπορική ιδιότητα αγρότη - Διάσπαση τραπεζών - Οι εκκρεμείς δίκες με διάδικο διασπώμενη εταιρεία συνεχίζονται αυτοδικαίως από την επωφελούμενη (ΜΠρΗλείας)

Μον.Πρωτοδικείο Ηλείας, αρ. απόφασης 2/2022 / Δικαστής Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης. Έφεση - Υπερχρεωμένα - Αγρότης - Εμπορική ιδιότητα. Εγγυητής - Με την επίδοση της αίτησης αυτοδικαίως διάδικος κατ'άρθρο 5 παρ.1 Ν.3869/2010, Ν.4601/2019. Μετασχηματισμός εταιρείας με τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων εταιρειών με τον ίδιο ή διαφορετικό τύπο -Είδη αυτού - Διάσπαση ως μορφή μετασχηματισμού με απόσχιση κλάδου δραστηριότητας. Οι εκκρεμείς δίκες με διάδικο την διασπώμενη εταιρεία συνεχίζονται αυτοδικαίως από την επωφελούμενη,  ως οιονεί καθολική διάδοχο αυτής.

Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Πατρών Βασιλείου Γαλανόπουλου

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά