Η ιδιωτική αυτονομία στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό/δικονομικό διεθνές δίκαιο

Το Περιοδικό Lex & Forum και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: Η ιδιωτική αυτονομία στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό/δικονομικό διεθνές δίκαιο, τη Δευτέρα 27.9.2021, 18:00.

Πρόεδρος - Συντονιστής:

Αθανάσιος Καΐσης, Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Εισηγητές:

• Σπύρος Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Η ιδιωτική αυτονομία στο ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο

• Κωνσταντίνος Βουλγαράκης, Δ.Ν., Δικηγόρος-Solicitor (England & Wales)
Μηχανισμοί προστασίας των συμφωνιών παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας
- Το άρθρ. 31 (2) Καν. 1215/2012 και η αξίωση αποζημίωσης ειδικότερα

• Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος
Επέκταση της ρήτρας παρεκτάσεως στους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους

• Δημήτριος Τίτσιας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη ΜΕΑ στην ΕΕ
Η ιδιωτική αυτονομία στο ενωσιακό οικογενειακό δίκαιο

• Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρόεδρος Πρωτοδικών
Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου από τον κληρονομούμενο κατά τον Καν. 650/2012

Ειδικές εισηγήσεις:

• Κομνηνός Κόμνιος, Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
Η εκτέλεση ‘ενδοενωσιακών’ αποφάσεων επενδυτικής διαιτησίας μετά τη νομολογία ‘Achmea’

• Νικόλαος Ζαπριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος
Ρήτρες εφαρμοστέου δικαίου σε καταναλωτικές συμβάσεις μέσω διαδικτύου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα μέχρι την Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της πλατφόρμας zoom. Πριν την εκδήλωση θα λάβουν τον υπερσύνδεσμο (link) που θα πρέπει να ανοίξουν για να την παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα είναι δωρεάν.

Σχόλια