Έχασε την επιμέλεια του παιδιού της επειδή ήταν ομοφυλόφιλη. Δικαίωση μητέρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το ΕΔΔΑ δέχθηκε ότι η μητέρα που έχασε την επιμέλεια του παιδιού της υπέστη δυσμενή διάκριση επειδή είχε σχέση με άλλη γυναίκα.

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε απόφαση του στις 16.9.2021 στην υπόθεση X. κατά Πολωνίας (αίτηση αρ. 20741/10) έκρινε, με έξι ψήφους υπέρ και μία κατά, ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 (δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η υπόθεση αφορούσε σε δικαστικές διαδικασίες που άσκησε η προσφεύγουσα για να αμφισβητήσει την αφαίρεση της επιμέλειας του μικρότερου παιδιού της μετά από ενέργειες του πρώην συζύγου της που ζήτησε αλλαγή στις ρυθμίσεις επιμέλειας που είχαν ρυθμισθεί στην απόφαση διαζυγίου. Ισχυρίστηκε συγκεκριμένα ότι τα δικαστήρια ενήργησαν υπέρ του εξαιτίας της σχέσης της με άλλη γυναίκα. Με βάση το άρθρο 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8, η προσφεύγουσα κατήγγειλε ότι τα εγχώρια δικαστήρια αρνήθηκαν να της χορηγήσουν την επιμέλεια του παιδιού της λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού της.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η σχέση της προσφεύγουσας με άλλη γυναίκα ήταν σταθερά στο επίκεντρο των συζητήσεων και αντικείμενο σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε διαφορά στη μεταχείριση μεταξύ τξς προσφεύγουσας και κάθε άλλου γονέα που επιθυμεί να έχει την πλήρη επιμέλεια του παιδιού του. Αυτή η διαφορά βασίστηκε στον σεξουαλικό της προσανατολισμό και συνεπώς ισοδυναμούσε με διάκριση εις βάρος της.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Πολωνία πρέπει να καταβάλει 10.000 ευρώ στην προσφεύγουσα για ηθική βλάβη. (ECHR/Legalnews24.gr)

Σχόλια