Απορρίφθηκαν από το ΕΔΔΑ οι αιτήσεις για τα προσωρινά μέτρα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού του ν.4820/2021 - Παραμένουν εκκρεμείς οι κύριες προσφυγές των υγειονομικών

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε με απόφασή του στις 9.9.2021 τις αιτήσεις 30 εργαζομένων στον τομέα της υγείας , τόσο αυτοαπασχολούμενων όσο και εργαζομένων στη δημόσια υγεία, οι οποίοι προσέφυγαν κατά της Ελλάδας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα οι 30 αιτούντες διαμαρτυρήθηκαν για τη διάταξη του άρθρου 206 του νόμου 4820/2021, η οποία προέβλεπε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για το υγειονομικό προσωπικό ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της εργασίας τους, επικαλούμενοι το άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή), το άρθρο 3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης), άρθρο 5 (δικαίωμα στην ελευθερια και ασφάλεια), άρθρο 6 (δικαίωμα στη δίκαιη δίκη), άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) και άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της ΕΣΔΑ.

Οι αιτούντες ζήτησαν την εφαρμογή προσωρινών μέτρων (κατά το άρθρο 39 του Κανονισμού του ΕΔΔΑ) για την άμεση αναστολή εφαρμογής του νόμου που επιβάλλει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, το Δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει τις αιτήσεις προσωρινών μέτρων, επικαλούμενο ότι ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογή του κανόνα 39. Η απόφαση λήφθηκε από τον δικαστή που ήταν υπεύθυνος για την εκδίκαση της εν λόγω διαδικασίας.

Το Δικαστήριο επισήμανε ότι τα προσωρινά μέτρα του άρθρου 39 αποφασίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της προσφυγής, χωρίς να προδικάζονται οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αποφάσεις για το παραδεκτό και το βάσιμο της κύριας υπόθεσης. Το Δικαστήριο χορηγεί τα προσωρινά μέτρα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι αιτούντες αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο ή ανεπανόρθωτη βλάβη. Οι κύριες προσφυγές παραμένουν εκκρεμείς στο δικαστήριο και έχουν κατατεθεί με τους εξής αριθμούς:

  • Προσφυγή αρ. 43375/21 (Κακαλέτρη και άλλοι κατά Ελλάδας) από 24 προσφεύγοντες, εκ των οποίων 18 ιδιώτες ιατροί και έξι από δημόσια νοσηλευτήρια.
  • Προσφυγή αρ. 43910/21 (Θεοφανοπούλου και άλλοι κατά Ελλάδας) από 6 δημοσίους υπαλλήλους από δημόσια νοσοκομεία (ιατροί/νοσοκομεία/βοηθητικό ιατρικό προσωπικό).

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά