13 θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 40) προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, διάρκειας 12 μηνών, (από 01/10/2021 έως 30/09/2022) - εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους - να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.tpd.gr), δηλ. από 07/09/2021 έως και 16/09/2021.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τ.Π. & Δανείων ορίζονται σε δεκατρείς (13). Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. & Δανείων, εκ των οποίων μία (1) θα καταληφθεί κατά προτεραιότητα από άτομα με αναπηρίες (Αμεα), που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι από την κατηγορία αυτή) και μία (1) θέση στο Κατάστημα Θεσσαλονίκης.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται από 09:00 πμ έως 15:00 μμ και η μηναία αποζημίωσή τους ανέρχεται σε 600,00 ευρώ μεικτά.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια