Καταγγελία για αποστολή ευχετήριου e-mail από πολιτικό - Παραπομπή στην Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία για αποστολή ανεπιθύμητου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αιρετή τοπικής αυτοδιοίκησης. Λόγω σπουδαιότητας και επειδή προκύπτει η ανάγκη για ενδελεχή έρευνα και περαιτέρω ανάλυση, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια προκειμένου να αποφασισθεί εάν επικοινωνία με περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος, συναφές με το επίμαχο που δεν αφορά τουλάχιστον ευθέως και άμεσα την πολιτική επικοινωνία, εμπίπτει στην συναφή νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους πολιτικής επικοινωνίας.

Το περιεχόμενο του μηνύματος που επισυνάφθηκε στην καταγγελία ήταν το εξής: «Αγαπητές Φίλες & Φίλοι, …! Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα! Α»

Η καταγγελλόμενη υποστήριξε ότι εθιμοτυπικά, καθώς είχε ξεκινήσει τη συνήθεια αυτή και προ της ηλεκτρονικής εποχής με ευχετήριες κάρτες, κάθε χρόνο αποστέλλει στους συμπολίτες της κάρτες με τις ευχές της για το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.

Περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι, ως υπεύθυνος επεξεργασίας η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ευχετήριο περιεχόμενο δεν συνιστά αμιγώς πολιτική επικοινωνία, ακόμα κι αν τα στοιχεία του παραλήπτη αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών καθηκόντων που είχε σε οργανισμό αυτοδιοίκησης, στον οποίο είχε εκλεγεί.

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά