Προκήρυξη βραβείου για νομική μελέτη ή άρθρο

Κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής στη συνεδρίασή της υπ’ αριθμ. 187/20-4-2021, η Νομική Σχολή Α.Π.Θ. ανακοινώνει την προκήρυξη βραβείου για μελέτη ή άρθρο που πραγματεύεται νομικό θέμα, ανεξαρτήτως του πεδίου της νομικής επιστήμης στο οποίο αυτό εντάσσεται.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μελέτες ή άρθρα των οποίων οι συγγραφείς είχαν την ιδιότητα του διδάκτορα ή υποψήφιου διδάκτορα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κατά την αποδοχή προς δημοσίευση του υποβληθέντος έργου και των οποίων η σχέση αυτή με τη Νομική Σχολή αναφέρεται στη δημοσίευση.

Η μελέτη ή άρθρο πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε ξενόγλωσσο νομικό περιοδικό με αξιολόγηση από κριτές (peer review) το 2019 ή το 2020. Η προκήρυξη αφορά επίσης μελέτες ή άρθρα που έχουν γίνει ή θα γίνουν δεκτά εντός του 2021 προς δημοσίευση, όπως αποδεικνύεται από σχετική απάντηση του περιοδικού προς τον συγγραφέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31.1.2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση alsidiro@law.auth.gr, εξετάζονται δε από την Κοσμητεία της Νομικής Σχολής, με εισήγηση της διαρκούς επιτροπής της Σχολής για την προώθηση της έρευνας, ως προς τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Το βραβείο είναι χρηματικό και το ύψος του καθορίζεται σε 500 ευρώ για κάθε μελέτη ή άρθρο που ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας.

Σχόλια