Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας με λεπτομερή αναφορά σε δημοσίευμα εφημερίδας των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων της καταγγέλλουσας

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εκδόσεις ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Εκδοτική ΑΕ, σχετικά με τη δημοσιοποίηση άρθρου σε έντυπη έκδοση της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, με λεπτομερή αναφορά των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων της καταγγέλλουσας.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 85 του ΓΚΠΔ και το άρθρο 28 του ν. 4624/2019, η Αρχή απηύθυνε επίπληξη για τη διαπιστωθείσα υπέρβαση των ορίων της αρχής της αναλογικότητας.

Ακολουθεί απόσπασμα από την απόφαση:

«…κατά τη συνδυαστική ερμηνεία των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του ν. 4624/2019, η δημοσιοποίηση και των απλών, εν προκειμένω, προσωπικών δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η διείσδυση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του υποκειμένου των δεδομένων να είναι η μικρότερη δυνατή στο πλαίσιο εναρμονισμένης εφαρμογής της προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αφενός και του δικαιώματος στην πληροφόρηση αφετέρου.

Στην περίπτωση αυτή, η αρχή της ελαχιστοποίησης (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ, το οποίο κατά το άρθρο 28 παρ. 2 ν. 4624/2019) ή της φειδούς κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία ισχύει και στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς για την ικανοποίηση δικαιολογημένου ενδιαφέροντος ενημέρωσης των πολιτών, επιβάλλει τη λιγότερο επαχθή για το υποκείμενο επεξεργασία, ακόμη κι αν δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική εν συγκρίσει προς μια υπερπεριεκτική επεξεργασία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά τη δικαιολογημένη αναφορά του δημοσιεύματος στο γεγονός της κατάσχεσης, η τόσο αναλυτική περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων της καταγγέλλουσας στο επίμαχο δημοσίευμα, δυνάμενη να δημιουργεί άνευ λόγου συνειρμούς στον αναγνώστη του δημοσιεύματος σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση της καταγγέλλουσας, αποτελεί μορφή επέμβασης στα δικαιώματα που συγκροτούν την συνταγματικώς προστατευόμενη ιδιωτική σφαίρα του προσώπου (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. β΄ και 9Α του Συντάγματος), η οποία κρίνεται ως μη νόμιμη διότι δεν παρίσταται αναγκαία για τον σκοπό ενημέρωσης του κοινού, και υπερβαίνει τα όρια που θέτει η αρχή της αναλογικότητας (βλ. άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του ν. 4624/2019 και άρθρο 5 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ)».

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά