Με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό θα λειτουργήσει το Δ.Πρωτοδικείο Αθηνών λόγω ανόδου της θερμοκρασίας

Mε το απολυτως απαραίτητο προσωπικό θα λειτουργήσει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών από την Τετάρτη 14.7.2021 μέχρι και την Παρασκευή 16.7.2021, λόγω ανόδου της θερμοκρασίας. Η ανακοίνωση του αναφέρει τα ακόλουθα:

«Σας  ενημερώνουμε ότι εξαιτίας  της ανόδου της θερμοκρασίας την Τετάρτη (14/7/2021), την Πέμπτη (15/7/2021) και την Παρασκευή (16/7/2021), σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς αερισμού του κτιρίου, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών θα λειτουργεί με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να εξυπηρετούνται οι βασικές λειτουργίες του (ενδεικτικά εξέταση κατεπειγόντων αιτημάτων προσωρινής διαταγής και εκδίκαση υποθέσεων)».

Σχόλια