Παράταση προθεσμίας για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποφοίτων Νομικών Σχολών

Παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Επικράτειας.

Η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση της προθεσμίας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, ενώ ικανοποιεί τα σχετικά αιτήματα εκ μέρους τόσο των Δικαστικών αρχών της χώρας όσο και των αποφοίτων Νομικών Σχολών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος https://dpa.moj.gov.gr, στο οποίο περιλαμβάνεται εγχειρίδιο χρήσης.

Για τη δήλωση θέσεων ασκούμενων από τους Δικηγόρους και τις Δικηγορικές Εταιρείες υπενθυμίζεται πως το πληροφοριακό σύστημα θα παραμένει ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. (πηγή: Υπ.Δικαιοσύνης)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά