Νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση της κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα κανόνες που επιτρέπουν σε παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μέτρα εντοπισμού, αφαίρεσης και καταγγελίας υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με την Europol, ο όγκος του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, συχνά χωρίς επίβλεψη, με αποτέλεσμα να πέφτουν συχνότερα θύματα κακοποίησης. Παράλληλα, οι δράστες εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη κατάσταση για να προσεγγίσουν δυνητικά θύματα. Αυξήθηκαν επίσης τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού.

Χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες, οι δράστες προσεγγίζουν τα παιδιά μέσω διαδικτυακών καμερών, συνδεδεμένων συσκευών και διαδικτυακών χώρων συνομιλίας ("chat rooms") στα κοινωνικά δίκτυα και βιντεοπαιχνιδιών, διατηρώντας την ανωνυμία τους. Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών καθιστά πιο δύσκολο το έργο ανίχνευσης, διερεύνησης και καταγγελίας περιστατικών κακοποίησης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος Παρακολούθησης του Διαδικτύου, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ευρώπη φιλοξενούν το περισσότερο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στον κόσμο.

Στις 6 Ιουλίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε προσωρινούς κανόνες που επιτρέπουν σε παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να συνεχίσουν τη μάχη κατά του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο σε εθελοντική βάση.

Για τον εντοπισμό περιστατικών αποπλάνησης ανηλίκων στο διαδίκτυο, για εικόνες και βίντεο θα γίνεται χρήση των λεγόμενων τεχνολογιών κατακερματισμού ("hashing technologies"), ενώ για την ανάλυση κειμένων ή δεδομένων κίνησης θα χρησιμοποιούνται ταξινομητές και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν τη σάρωση ακουστικής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η επεξεργασία του υλικού θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση τεχνολογιών που παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική ζωή και που δεν θα είναι σε θέση να συνάγουν την ουσία του περιεχομένου των επικοινωνιών, παρά μόνο να ανιχνεύουν μοτίβα.

Επιπλέον, ο εν λόγω κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τους κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου, όπως οι κανόνες για την προστασία της επαγγελματικής επικοινωνίας μεταξύ ιατρών και των ασθενών τους, μεταξύ δημοσιογράφων και των πηγών τους, ή μεταξύ δικηγόρων και των πελατών τους.

Η έγκριση των κανόνων έπεται της σύναψης άτυπης συμφωνίας με το Συμβούλιο, στις 29 Απριλίου 2021. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος του κανονισμού έχει οριστεί στα τρία χρόνια. Τον Ιούλιο του 2020, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα προτείνει μια πιο μόνιμη λύση για την καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο εντός του 2021. (πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Σχόλια