Ελευθερία άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των δικηγόρων

Σε μια άτυπη συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 2021, αντιπροσωπείες από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αντάλλαξαν απόψεις με εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας της ελευθερης άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των δικηγόρων.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά στην ανεξάρτητη και ασφαλή άσκηση του επαγγέλματός τους έχουν τραβήξει την προσοχή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενέπνευσαν τη διακυβερνητική εργασία κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Υπουργών.

Ο στόχος της ανταλλαγής απόψεων ήταν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη συμβολή και τις προσδοκίες αυτών των οργανώσεων σε ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τους δικηγόρους με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλαμτος και να υπογραμμιστεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελματικών ενώσεων των δικηγόρων. (coe.int) 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά