Διαδικτυακό Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου

H ELSA Greece ανακοινώνει την διοργάνωση Διαδικτυακού Συνεδρίου (Online Conference) με θέμα το Ναυτικό Δίκαιο. Το Συνέδριο, ενόψει των περιορισμών για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, θα λάβει χώρα διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom την Παρασκευή 23 Ιουλίου και το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του νομικού συνεδρίου εστιάζει στην ενημέρωση και την εξοικείωση των συμμετεχόντων με επίκαιρα και καίρια ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου. Σκιαγραφώντας την ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου δικαίου τα τελευταία χρόνια, τις σύγχρονες εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις, αλλά και εμβαθύνοντας σε επιμέρους ναυτιλιακά θέματα, το Συνέδριο έχει ως στόχο να προσφέρει εφόδια και ακαδημαϊκά ερεθίσματα με υψηλή αξία για την επιστημονική καλλιέργεια και την σύγχρονη δικηγορία στο συγκεκριμένο πεδίο δικαίου.

Ο σύνδεσμος για εγγραφή είναι ο ακόλουθος : https://www.elsa-greece.org/shop/

Θα σταλούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους/-ες τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες

Σχόλια