Θέση Νομικού Συμβούλου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το  Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ahedd» (Ε-12362) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ- ΙΔΙΩΤΕΣ – (656ηςσυν.Δ.Σ./20-01-2020), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, μεταξύ άλλων για  μία (1) θέση ειδικευμένου Νομικού Συμβούλου σε θέματα αξιοποίησης έρευνας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 (23:59) μέσω e-mail

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

Σχόλια