Προκήρυξη Διαγωνισμού Δικαστών: 134 οι θέσεις

To Yπουργείο Δικαιοσύνης προκήρυξε  διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: 

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη πενήντα έξι (56) θέσεις, ως εξής: πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μία (1) θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα (50) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη πενήντα τρεις (53) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου. 

Γ. Εισαγγελείς δέκα πέντε (15) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας. 

Δ. Ειρηνοδίκες δέκα (10) θέσεις ειρηνοδικών Δ´ τάξης.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη τον μήνα Οκτώβριο και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2022.

Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ

Δείτε τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού εδώ

Ακολουθήστε το Legalnews24 στο GoogleNews εδώ

Ακολουθήστε το Legalnews24.gr στο Instagram εδώ


Σχόλια