Έλλειψη αμεροληψίας διαιτητικού δικαστηρίου: Ο διαιτητής ήταν δικηγόρος εταιρείας μητρικής της διάδικης εταιρείας - Παραβίαση δίκαιης δίκης

Παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) για έλλειψη αμεροληψίας διαιτητικού δικαστηρίου διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην απόφασή του στις 20.5.2021 στην υπόθεση (Βeg S.p.a. κατά Ιταλίας, αρ. προσφυγής 5312/11). 

Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορούσε σε διαιτησία επί διαφοράς αναφορικά με σύμβαση υδροηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία με συμμετοχή της προσφεύγουσας εταιρείας Βeg S.p.a.  και της ENELPOWER, μιας εταιρείας η οποία είχε αποσυνδεθεί από την ENEL, την πρώην κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα το ζήτημα που τέθηκε ήταν η έλλειψη αμεροληψίας του σώματος των διαιτητών, καθώς ένα από τα μέλη του (Ν.Ι.) ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της ENEL και είχε εργαστεί ως δικηγόρος αυτής της εταιρείας.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι λόγω των στενών δεσμών του διαιτητή Ν.Ι. με την ENEL (ήταν δικηγόρος της ENEL όταν διορίστηκε διαιτητής στην επίδικη διαφορά) και, συνεπώς, και με την ENELPOWER, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι το ειδικό σώμα των διαιτητών ήταν αντικειμενικά αμερόληπτο, γεγονός που συνιστά παραβίαση της δίκαιης δίκης.

Τελικά το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ιταλία να πληρώσει 15.000 ευρώ στον προσφεύγοντα για αποζημίωση και 35.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. (ECHR/Legalnews24.gr)

Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά