Να εμβολιασθούν κατά προτεραιότητα όλοι οι δικαστές, ζητάει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Όλοι οι δικαστές να εμβολιασθούν κατά προτεραιότητα, ζητάει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητά α) την ένταξη του ΣΥΝΟΛΟΥ των δικαστικών λειτουργών στις κατά προτεραιότητα εμβολιαζόμενες κοινωνικές ομάδες, στα πλαίσια του σχετικού κρατικού σχεδιασμού, εν όψει του ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έρχονται σε επαφή με ευρύ κύκλο προσώπων (συναδέλφους, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και διαδίκους), καθώς και του ΣΥΝΟΛΟΥ των δικαστικών υπαλλήλων, για τους οποίους ισχύουν τα ανωτέρω κατά μείζονα λόγο και β) να συνεργασθεί προς αυτήν την κατεύθυνση η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με τις λοιπές δικαστικές ενώσεις, αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα των δικαστικών υπαλλήλων».

Σχόλια