Επαναλειτουργία των δικαστηρίων: Στη βουλή το σχέδιο νόμου με διατάξεις για την επανεκκίνηση της δικαιοσύνης

Kατατέθηκε στη Βουλή, στις 30.3.2021, το σχέδιο νόμου του Υπουργού Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

Στο μέρος Γ του νομοσχεδίου περιέχονται διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα :

  • Άρθρο 75: Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
  • Άρθρο 76: Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
  • Άρθρο 77: Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
  • Άρθρο 78: Αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές αποφάσεις
  • Άρθρο 79: Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά