Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4786/2021 με διατάξεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4786/2021 "Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης". 

Στο κεφάλαιο α΄του νόμου υπάρχουν διατάξεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 (L 283) για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην εθνική έννομη τάξη.

Στο κεφάλαιο β' προβλέπονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και στο κεφάλαιο γ' άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23 Μαρτίου 2021), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά