Ζητήματα από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και Σύγχρονες Προκλήσεις

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια από τις σπουδαιότερες και πλέον αναγνωρίσιμες νομικές κατακτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγοντας ένα νέο και ισχυρό μοντέλο προστασίας των προσώπων. Οδεύοντας προς τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη εφαρμογής του, η συμμόρφωση με τις επιταγές του Κανονισμού αποδεικνύεται συχνά δυσχερής στην πράξη. Συγχρόνως, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φαντάζει για πολλούς απαγορευτική, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αξιολογούν το εύρος της προστασίας των προσώπων ως υπερβολικό.

Οι προκλήσεις αυτές θα απασχολήσουν τη διαδικτυακή εκδήλωση της Ε.ΝΟ.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05.03.2021 στις 18.00 με τίτλο: "Ζητήματα από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και Σύγχρονες Προκλήσεις".

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο www.sakkoulas.gr 

Σχόλια