Υπογραφή απόφασης από δικαστή που δεν μετείχε στη σύνθεση του δικάσαντος δικαστηρίου - Δεν παραβιάστηκε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή κατά της Ρουμανίας σε υπόθεση που αφορούσε στην υπογραφή δικαστικής απόφασης από δικαστή που δεν είχε συμμετάσχει στην ακρόαση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, η προσφεύγουσα, καταδικάστηκε για συνέργεια σε απάτη από το ποινικό δικαστήριο και ισχυρίστηκε στο ΕΔΔΑ ότι την απόφαση που εκδόθηκε μετά από αίτηση αναίρεσης, υπέγραψαν μόνο οι 4 από τους 5 δικαστές που συμμετείχαν στη σύνθεση του δικαστηρίου και στη θέση του πέμπτου, ο οποίος αποσύρθηκε από το δικαστικό σώμα, υπέγραψε άλλος δικαστής εκτός της σύνθεσης του δικάσαντος δικαστηρίου.

Η προσφεύγουσα, στηριζόμενη στο άρθρο 6 § 1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ισχυρίστηκε ότι ο δικαστής  που υπέγραψε στη θέση του αποσυρθέντος, δεν είχε άμεση γνώση της υπόθεσης.

To ΕΔΔΑ έλαβε υπόψη του μεταξύ άλλων ότι στη νομολογία του, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρουμανίας παρότι αποδίδει μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι κάθε δικαστική απόφαση υπογράφεται από όλα τα μέλη του δικαστικού σχηματισμού που την εξέδωσε,  αναγνωρίζει εντούτοις μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας υπογραφής. Επίσης σημειώνει ότι παρέχεται ένα δικαστικό μέσο προσφυγής (επανεξέταση) για τον έλεγχο εάν υπήρχε ή όχι αντικειμενική αδυναμία υπογραφής.

Το Δικαστήριο σημειώνει επίσης ότι ο κανόνας υπογραφής των δικαστικών αποφάσεων από όλα τα μέλη του δικαστηρίου δεν είναι κοινός κανόνας για όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τα τριάντα πέντε κράτη που συμμετείχαν στη σχετική συγκριτική μελέτη, μόνο εννέα απαιτούν, χωρίς εξαίρεση, την υπογραφή της απόφασης από όλα τα μέλη του δικαστηρίου.

Όσον αφορά στην ουσία του θέματος, αναφορικά με το ζήτημα της του κατά πόσον ο δικαστής που τελικά υπέγραψε, ανέλαβε την υπόθεση και, συνεπώς, εάν υπήρξε αλλαγή στη σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση,  το ΕΔΔΑ σημειώνει ότι ο δικαστής αυτός δεν συμμετείχε στις ακροάσεις, ούτε στις διασκέψεις αλλά και ούτε κατά τη σύνταξη της απόφασης , απλώς υπέγραψε την απόφαση αντί του αποσυρθέντος δικαστή.  

Επομένως το Δικαστήριο θεώρησε ότι η παρέμβαση του υπογράψαντος δικαστή δεν είχε συγκεκριμένες συνέπειες για την έκβαση της υπόθεσης (σε αντίθεση με σχετική νομολογία όπου αναπληρωτές δικαστές, χωρίς να έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες και στην αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων, είχαν εκδώσει απόφαση). Επιπλέον, η προσφεύγουσα δεν προέβαλε κανένα επιχείρημα ικανό να θέσει υπό αμφισβήτηση το συμπέρασμα αυτό. Υπό το φως αυτών των στοιχείων, το Δικαστήριο έκρινε ότι, δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη σύνθεση του δικαστικού σχηματισμού στην επίδικη υπόθεση. (ECtHR/legalnews24.gr)

H απόφαση είναι διαθέσιμη (στα γαλλικά) εδώ

Σχόλια