Το νέο τεύχος του περιοδικού "The Art of Crime" - Συνέντευξη του καθηγητή Klaus Roxin

Αναρτήθηκε διαδικτυακά το 9ο. τεύχος του Περιοδικού "The Art Of Crime" του Εργαστηρίου Ποινικών & Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχολής Αθήνας.

Στο νέο τεύχος περιέχονται δύο σημαντικές συνεντεύξεις, του καθηγητή Klaus Roxin, αλλά και του μαθητή του Roxin, νοτιαμερικανού Luis Greco . Στη συνέντευξη με τον Roxin, η ειδική επιστήμων στη Νομική Σχολή Αθηνών και διδάκτωρ Ιωάννα Αναστασοπούλου, μαθήτρια του Roxin, του θέτει μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν την επιρροή του έργου του στη Γερμανία, στη Νότια Αμερική και στο νοτιοευρωπαϊκό χώρο, το μέλλον του δόγματος σε σχέση με ορισμένα κρίσιμα ζητήματα (ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, ποινική ευθύνη νομικών προσώπων) κλπ. Οι περιεκτικές απαντήσεις του Roxin καθιστούν  επιγραμματικά σαφή τη συμβουλή του στους νέους νομικούς για το αναγκαίο της επικοινωνίας και των δημοσιεύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Greco  ως ένας  ακόμη θεωρητικός του ποινικού δόγματος στην τρέχουσα έκδοση του The Art of Crime, επιβεβαιώνει μετά τον Roxin τους στενούς δεσμούς της γερμανικής δογματικής σκέψης στο χώρο του ποινικού δικαίου με την αντίστοιχη ελληνική ποινική θεωρία.

Επίσης στο τεύχος περιέχονται και 3 μελέτες:

  • H κλιματική αλλαγή ως κατάσταση ανάγκης.Μία επίκαιρη αναβίωση της συζήτησης για την πολιτική ανυπακοή του Ιωάννη Μοροζίνη
  • Ο Εισαγγελέας στο ακροατήριο της Σοφίας Βιδάλη
  • Η χειραγώγηση της αγοράς διά παραλείψεως υπό το πρίσμα του ενωσιακού ποινικού δικαίου.Το γερμανικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ της Ευτυχίας Μπαμπασίκα

Σχόλια