Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4738/2020 για τη νέα διαδικασία της πτώχευσης και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4738/2020 ‘Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις’. Ο νέος νόμος περιέχει εξ’ ολοκλήρου νέα ρύθμιση για τη διαδικασία της πτώχευσης, ασφαλιστικές, φορολογικές και εργασιακές διατάξεις. Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου