Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4738/2020 για τη νέα διαδικασία της πτώχευσης και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4738/2020 ‘Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις’. Ο νέος νόμος περιέχει εξ’ ολοκλήρου νέα ρύθμιση για τη διαδικασία της πτώχευσης, ασφαλιστικές, φορολογικές και εργασιακές διατάξεις. Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια