Το δικαστήριο δικαίωσε τον ΔΣΑ στην υπόθεση απώλειας 90.000 ευρώ από το ταμείο του

Απόφαση υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση απώλειας 90.000 ευρώ από το ταμείο του συλλόγου με ευθύνη υπαλλήλων του εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, «εξεδόθη οριστική, προσωρινώς εκτελεστή εν όλω, δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθ. 1187/2020), επί της από 1.2.2019 αγωγής του ΔΣΑ κατά υπαλλήλων του, με την οποία κρίθηκε ότι οι εναγόμενοι υπάλληλοι επέδειξαν βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 90.000 € από το ταμείο του Συλλόγου, και υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν προς τούτο εις ολόκληρον στον ΔΣΑ, το άνω ποσό (των 90.000 €) νομιμοτόκως». (dsa.gr) 


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά