Δικαστήριο ακύρωσε αμοιβή δικηγόρου ως υπερβολικά υψηλή: Αντί 11.300 έκρινε ως νόμιμη αμοιβή τα 1.500 ευρώ

To ομοσπονδιακό δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε ως μη νόμιμη και ανίσχυρη προηγούμενη συμφωνία αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την οποία ο πελάτης έπρεπε να πληρώσει τρεις φορές τη νόμιμη αμοιβή. Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η χρέωση του δικηγόρου έπρεπε να γίνει ανά ώρα εργασίας πάνω στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Η υπόθεση αφορούσε διαπραγμάτευση για συμφωνία καταγγελίας εργασίας ενός υπαλλήλου , ο οποίος τελικά συμφωνήθηκε να λάβει από τον εργοδότη το ποσό των 10.000 ευρώ. Ωστόσο, ο δικηγόρος παρακράτησε τα χρήματα απευθείας  καθώς χρέωσε τον πελάτη του σχεδόν 11.300 ευρώ και επομένως αυτός θα έπρεπε να πληρώσει και επιπλέον 1300 ευρώ στο δικηγόρο. Ο πελάτης ζήτησε από το δικηγόρο το ποσό του διακανονισμού και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

Το Γερμανικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι  ο δικηγόρος μπορεί να χρεώσει εν προκειμένω μόνο 1.500 ευρώ για χρόνο εργασίας τεσσάρων ωρών και 28 λεπτών. Οι δικαστές του BGH έκριναν ότι η ρήτρα σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή ήταν αδικαιολόγητα δυσμενής για τον πελάτη - ειδικά επειδή ο δικηγόρος είχε αυξήσει τη χρέωση λόγω της αποζημίωσης που επιτεύχθηκε στο διακανονισμό . «Μια τέτοια συμφωνία εξυπηρετεί μονομερώς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του πελάτη, παρά μόνο η βελτιστοποίηση της αμοιβής του δικηγόρου», ανέφερε η απόφαση.

Προβλεπόταν επίσης ότι η συμφωνημένη χρονοχρέωση ανά ώρα των 290 ευρώ υπολογιζόταν από το πρώτο τέταρτο της ώρας. Οι δικαστές διαφώνησαν και σε αυτό θεωρώντας ότι μια τέτοια τακτική, που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και ασήμαντες δραστηριότητες του δικηγόρου σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται. Για παράδειγμα, μια γρήγορη ματιά στα εισερχόμενα e-mails  αρκούσε για το τέταρτο της ωριαίας τιμής, ενώ θα  έπρεπε να χρεωθούν λίγα λεπτά. (zeit.de/legalnews24.gr)

 

Σχόλια