Μόνο δικηγόροι μπορούν να κάνουν έρευνα σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο: Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Στο ερώτημα του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, αν επιτρέπεται η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων από τρίτους, μη δικηγόρους, απαντάει με την με αρ.7/29-6-2020 Γνωμοδότηση της η Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Γ.Δημητριάδου. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Γνωμοδότησης «η έρευνα στα βιβλία των Ειδικών Υποθηκοφυλακείων λειτουργούντων εις έδρας Πρωτοδικείου και των τηρουμένων εκεί Κτηματολογικών Γραφείων επιτρέπεται να γίνεται μόνον υπό του ενδιαφερομένου, παρισταμένου μετά δικηγόρου, ή υπό δικηγόρου ή υπό δικαστικού επιμελητή, ο οποίος εξάλλου επιτρέπεται να ερευνά τα δημόσια βιβλία που τηρούνται σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, μέσα στα καθοριζόμενα από το άρθρο 22 §2 του Κώδικα Επιμελητών πλαίσια. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 11 του Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων καθώς και οι ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις για συγκεκριμένες  κατηγορίες υπηρεσιακών ή ειδικά εξ αυτών διορισμένων προσώπων».

Δείτε το πλήρες κειμενο της Γνωμοδότησης εδώ


Σχόλια