Εικονική διεθνής εμπορική διαιτησία μέσω τηλεδιάσκεψης από τους φοιτητές της Νομικής Θεσσαλονίκης

Μια πρωτοποριακή όσο και καινοτόμα μέθοδο αφομοίωσης της διδακτέας ύλης και αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών εφήρμοσε η Νομική Σχολή του ΑΠΘ στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της προγράμματος «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές».

Μόλις έκλεισε το Πανεπιστήμιο λόγω της πανδημίας και τα μαθήματα άρχισαν να διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, οι διδάσκοντες το Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών έθεσαν σε κίνηση μια εικονική διαιτησία, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι φοιτητές του μαθήματος, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες για να παίξουν τους ρόλους των συμμετεχόντων σε μια διεθνή εμπορική διαιτησία: διαιτητικό κέντρο, διαιτητικό δικαστήριο, σύμβουλοι των μερών και μάρτυρες.

Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, οι φοιτητές διεξήγαγαν το γραπτό μέρος της διαδικασίας, ανταλλάσσοντας δικόγραφα και υπομνήματα, όπως και σε μια πραγματική διαιτησία. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, διεξήχθη η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του «διαιτητικού δικαστηρίου», στην οποία συμμετείχαν όλοι οι φοιτητές εξ αποστάσεως, παίζοντας ο καθένας τον ρόλο του. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε και την προφορική τους εξέταση στο μάθημα, στην οποία θα συνεκτιμηθεί και η συμβολή τους στο γραπτό μέρος της διαδικασίας που προηγήθηκε και έπεται.

Η εικονική διαιτησία συνεχίζεται με την κατάθεση των υπομνημάτων των μερών μετά την συζήτηση της υπόθεσης και θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης στις αρχές Ιουλίου. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές θα έχουν διεξαγάγει μια εικονική εμπορική διαιτησία καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου τους, εφαρμόζοντας στην πράξη τον εναλλακτικό αυτό τρόπο επίλυσης διαφορών, αφού πρώτα διδάχθηκαν το θεσμικό του πλαίσιο.

Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιοποιεί τις μεθόδους της σύγχρονης και της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και συνδυάζει την θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή της, ενώ σε επίπεδο εξέτασης, εισάγει το στοιχείο «peer to peer» στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών. Στο παρελθόν, έχει χρησιμοποιηθεί από τον Καθηγητή κ. Π. Γκλαβίνη, ο οποίος το σχεδίασε, για τη διεξαγωγή δυο διεθνών διαγωνισμών από το 2013 μέχρι και το 2018, στους οποίους συμμετείχαν ομάδες φοιτητών από διάφορα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Φέτος, το εργαλείο αυτό δοκιμάστηκε για πρώτη φορά με επιτυχία ως κεντρική εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να δώσει έξυπνες διεξόδους σε καταστάσεις εμπλοκής της κλασικής εκπαίδευσης που βιώνουμε. Προσαρμοσμένο, το εργαλείο αυτό μπορεί να βρει εφαρμογές και σε άλλους κλάδους του δικαίου. (πηγή:law.auth.gr)

Η ακροαματική διαδικασία είναι αναρτημένη και στο youtube εδώ


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά