Ο δικαστικός έλεγχος των καταλογιστικών πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου από το Ίδρυμα Μ.Στασινόπουλου: Το επόμενο Σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας και ώρα 6μμ.
Εισηγητής θα είναι ο κ. Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας, Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο με θέμα: "Ο δικαστικός έλεγχος των καταλογιστικών πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο".

Σχόλια